Exam Form: LLB. 3rd. Year Partial and Chance Exam-2077

Tribhuvan University Office of Examination Controller has Published the notice for the students of LLB third year partial and the student who hadn’t able passed the LLB in the time to fill up the exam form.The student who are going to attempt the examination should fill the exam from 2nd Falgun 2076 to 30th Falgun 2076. Student have to fill the from at their own campus. त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७७ सालमा सञ्चालन हुने ३ वर्षे स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा दिने कानुन सङ्कायका…

Read More

TU Chance Exam Special Notice

Tribhuvan University Office of examination controller office Balkhu has published notice about the chance exam for those student who got admission at the academic year at 2063 BS and the who have 6 year duration of collage was passed.   त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने स्नातकोत्तर तह प्रथम बर्षको परीक्षा दिने मानविकी, शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन सङ्कायका आंशिक परीक्षार्थीहरूले आ–आफ्नो क्याम्पसमा र प्राइभेट तर्फका आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका साथै मौका परीक्षार्थीहरूको हकमा २०६२ सालमा प्रथम वर्षमा क्याम्पस भर्ना भई २०६३ सालमा पहिलो पटक…

Read More