लोक सेवा आयोग वार्षिक कार्यतालिका

लोक सेवा आयोगले २०७७/७८  को वार्षिक क्यालेन्डर विभिन्न पदहरुको पूर्ति सम्बन्धी प्रकाशित गरेको छ। लोक सेवा वार्षिक क्यालेन्डर २०७७/७८  यस क्यालेन्डरले ती उम्मेद्वारहरुलाई मद्दत पुर्‍याउँछ जो लोक सेवा आयोगको  परीक्षा तयार गर्दैछन् र जसले लोक सेवा  आयोगद्वारा आयोजित प्रत्येक परीक्षा सम्बन्धी जानकारी जान्न चाहान्छन्, यस क्यालेन्डरमा सम्पूर्ण जानकारी र मिति सबै सेवा हुन्छ जुन लोक सेवा परीक्षा द्वारा आयोजित गरिन्छ। जस्तै नायब सुब्बा, सखा अधिकारी, कर्माचारी संच्यय  कोष, नेपाल पुलिस, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहारी र सबै सरकारी भर्ती loksewa yearly calendar, loksewa barshik karyatalika, loksewa nepal, loksewa yearly calendar, loksewa barshik karyatalika, loksewa…

Read More